Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Lester Paper

Produkcja worków papierowych.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
LESTER HOLDING S. K. A. LESTER PRODUCTIONS SP. Z O.O. LESTER PAPER SP. Z O.O.

Świadomi znaczenia wpływu opakowań na bezpieczeństwo żywności działamy w sposób zmierzający do zagwarantowania bezpieczeństwa wyrobów produkowanych przez naszą firmę.
Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez utrzymanie jak najwyższej jakości naszych produktów, spełniających wymagania pod względem żywnościowym, dążąc jednocześnie do doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska.

Zgodnie z powyższym deklarujemy:
•    produkcję wyrobów wysokiej jakości, spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz wymagania prawne wynikające z ustawodawstwa i przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska oraz innych związanych z działalnością firmy,
•    systematyczne unowocześnianie stosowanych rozwiązań technologicznych dla zagwarantowania wymaganej jakości i higieny wyrobów oraz ograniczaniu negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
•    najwyższy poziom świadczonych usług w zakresie produkcji wyrobów foliowych oraz papierowych związanych
z zaspokojeniem potrzeb i wymagań Klientów,
•    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie produkcji wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
•    systematyczne podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości związanej z jakością produktów poprzez prowadzenie szkoleń związanych z wdrożonym systemem BRC PACKAGING,
•    minimalizację negatywnego wpływu działań firmy na środowisko,
•    eliminację lub zmniejszenie zagrożeń do poziomów akceptowalnych występujących w trakcie przygotowania, transportu wewnętrznego i produkcji worków foliowych i papierowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
•    współpraca wszystkich pracowników na każdym szczeblu zawodowym dążąca do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług,
•    współpraca ze sprawdzonymi dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe, oraz higieniczne pod względem bezpieczeństwa produkowanych worków foliowych i papierowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
•    doskonalenie wdrożonego systemu BRC PACKAGING,
•    utrzymanie w stanie należytym maszyn, urządzeń i pomieszczeń firmy,
•    świadomość wszystkich pracowników Lester Productions Sp. z o.o. i Lester Paper Sp. z o.o., iż wdrożony system spełnia wymagania zabezpieczające produkt przeznaczony do kontaktu z żywnością przed zagrożeniem  począwszy od sporządzenia receptury, poprzez produkcję , magazynowanie oraz transport do Klienta,
•    umocnienie pozycji rynkowej firmy oraz poszukiwanie nowych obszarów działalności poprzez spełnianie, co więcej – wyprzedzanie oczekiwań Klientów i skuteczne działanie na rzecz wzrostu ich zadowolenia.

Zapewniamy, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania  jest rozumiana, wykonywana i utrzymywana na wszystkich poziomach LESTER HOLDING S. K. A.
Zobowiązujemy się dokonywać przeglądu niniejszej Polityki ZSZ pod względem jej przydatności, wspomagając się oceną celów mierzalnych:

Deklarujemy zapewnienie bezpieczeństwa naszych wyrobów poprzez spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami :

Rozporządzenia 1935/2004 z 27.10.2004 r., 10/2011 r. z 14.01.2011 r., 2018 / 79 z dnia 18 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie Unii Europejskiej (UE NR 10/2011) w sprawie materiałow i wyrobów z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością).
Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej.
Rozporządzenie z dnia 25 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (RODO).

 

Pobierz dokument: Polityka zintegrowanego systemu zarządzania FSC®