Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Lester Paper

Produkcja worków papierowych.

Lester Paper Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla Lester Paper Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie bieżącej działalności Firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finasowaniem kapitału obrotowego. Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  100 939,53 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  100 939,53 zł

LESTER PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań papierowych o właściwościach lipofilnych”.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, dzięki której nastąpi uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci opakowań papierowych o właściwościach lipofilnych.
Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu o unikatowych właściwościach, co pozwoli umocnić firmie przewagę konkurencyjną. Gotowy wyrób zostanie zaoferowany do sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii).

Wartość projektu: 4 000 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 800 000 zł

Urządzenia o standardzie europejskim – Torebkarki

Torby papierowe w wielu rozmiarach

Torby pokrywane lakierem

Realizowane formaty worków

Zespół aplikatora uchwytów M100