Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Lester Productions

Nam możesz zaufać.

LESTER PRODUCTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla Lester Productions Sp. z o.o.”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie bieżącej działalności Firmy dotkniętej negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wydatków związanych z finasowaniem kapitału obrotowego. Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu o unikatowych właściwościach, co pozwoli umocnić firmie przewagę konkurencyjną. Gotowy wyrób zostanie zaoferowany do sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii).

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  91 826,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  91 826,46 zł

LESTER PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-1377/18 dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.  „Wdrożenie do produkcji nowej technologii: antypoślizgowych, zabezpieczonych mikrobiologicznie opakowań z tworzyw sztucznych”.

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, dzięki której nastąpi uruchomienie produkcji nowych wyrobów w postaci antypoślizgowych, zabezpieczonych mikrobiologicznie opakowań z tworzyw sztucznych.

Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu o unikatowych właściwościach, co pozwoli umocnić firmie przewagę konkurencyjną. Gotowy wyrób zostanie zaoferowany do sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą (głównie w Wielkiej Brytanii).

Wartość projektu: 8.820.332,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3.969.149,00 zł