Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Lester Logistics

Twój partner w transporcie.

LESTER HOLDING SP. Z O.O.

Podejmij współpracę!

Firma Lester Holding Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy. Jeżeli jesteś doświadczonym, profesjonalnym i rzetelnym przewoźnikiem, chętnie podejmiemy z Tobą współpracę.

Zapoznaj się ze szczegółami warunków współpracy poniżej, przygotuj niezbędne dokumenty, a następnie skontaktuj się z nami lub skorzystaj z automatycznego formularza zgłoszeń.

Przedstaw kopie następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.
 • wpis do rejestru Sądu Gospodarczego KRS lub Ewidencji Gospodarczej.
 • potwierdzenie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP.
 • aktualną polisę ubezpieczeniowa Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika OCP.
 • licencję na prowadzenie międzynarodowego transportu drogowego lub krajowego.

Spełnij wymagania i warunki współpracy:

 

Przewoźnik wykonujący dla nas usługi zobowiązuje się do:

wykonania usługi zgodnie ze zleceniem (w określonym terminie i o określonej godzinie),

posiadania w czasie wykonywania przewozów na rzecz Lester wszelkich wymagających (ustawą i przepisami prawa) dokumentów,

korzystania wyłącznie z samochodów posiadających wszystkie uprawniające do dokonywania przyjętego do realizacji przewozu dokumenty,

zapewnienia by transport odbywał się samochodami odpowiednimi do rodzaju przewożonych towarów (szczelna naczepa z linką celną i mocną podłogą),

obecności przy załadunku i rozładunku, sprawdzenia ilości i stanu opakowań przesyłki, adresów i terminów dostawy,

używania do przewozu tylko pojazdów sprawnych technicznie,

natychmiastowego informowania zleceniodawcy o wszelkich opóźnieniach podczas realizacji zlecenia oraz o zastrzeżeniach kierowcy dotyczących jakości, ilości uszkodzeń itp.,

dopilnowania aby odbiorca czytelnie podpisał list przewozowy z imieniem, nazwiskiem i datą oraz pieczęcią,

utrzymania stałej łączności telefonicznej z kierowcą w trakcie realizacji zlecenia,

natychmiastowego informowania zleceniodawcy o nieprzewidywanych zdarzeniach (takich jak wypadek śr. transportu),

w przypadku zaistnienia szkody, zacząć od sporządzenia właściwego protokołu, zgodnie z przepisami min. 3 egzemplarze dla odbiorcy, nadawcy i zleceniodawcy,

nie nawiązywania bezpośredniego kontaktu z naszymi Klientami w czasie trwania współpracy jak i po jej zakończeniu,

przestrzegania wszelkich przepisów i zasad wynikających z konwencji CMR oraz innych przepisów obowiązujących w transporcie drogowym,

wpisywania w liście CMR wszelkich uwag potwierdzonych przez nadawcę lub odbiorcę.

Podejmij współpracę!

Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń:

 • Adres

  ul. Długa 44, 82-500 Kwidzyn

 • Telefon

  +48 55 279 67 51