Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Lester Logistics

Twój partner w transporcie.

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO
SYSTEMU ZARZĄDZANIA
LESTER LOGISTICS Sp. z o.o. 

Głównym  przedmiotem naszej działalności jest świadczenia międzynarodowych usług transportowych.
Powyższe zadania pragniemy realizować poprzez  utrzymanie jak najwyższej jakości naszych usług, dążąc jednocześnie do doskonalenia działań na rzecz ochrony środowiska.

Zgodnie z powyższym deklarujemy:
–    umocnienie pozycji rynkowej firmy oraz poszukiwanie nowych obszarów działalności poprzez spełnienie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań Klientów i skuteczne działanie na rzecz wzrostu ich zadowolenia,
–    systematyczne unowocześnianie stosowanych rozwiązań technologicznych dla zagwarantowania  wymaganej jakości i higieny przewożonych wyrobów i ograniczeniu negatywnego wpływu  prowadzonej działalności na środowisko naturalne,
–    podstawowym celem firmy jest utrzymanie  najwyższego poziomu świadczonych usług w zakresie transportu towarów związanych z  zaspokojeniem  potrzeb i wymaganiami Klientów,
–    spełnianie wymagań prawnych wynikających z ustawodawstwa i przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz innych związanych z działalnością firmy,
–    systematyczne podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości związanej z wysoką jakością produktów oraz minimalizację negatywnego wpływu działań firmy na środowisko oraz minimalizowanie lub też eliminacja zagrożeń akceptowalnych dla potencjalnego odbiorcy – Klienta,
–    współpraca wszystkich pracowników na każdym szczeblu zawodowym,
–    dbałość kierownictwa i wszystkich pracowników firmy o ciągłe podnoszenie  jakości świadczonych usług,
–    współpraca ze sprawdzonymi dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe i środowiskowe,
–    zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zapobieganie występowaniu potencjalnych zagrożeń dla środowiska i dla potencjalnych Klientów pod względem żywnościowym,
–    doskonalenie wdrożonego  systemu HACCP,
–    utrzymanie w stanie należytym, pojazdów, urządzeń i pomieszczeń firmy,
–    prowadzenie szkoleń związanych z wdrożonym systemem HACCP,
–    świadomość wszystkich pracowników iż wdrożony system zapewnia podstawowe wymagania zabezpieczające przed zagrożeniami występującymi w trakcie przewozu towarów oferowanych  przez firmę Lester Logistics,
–    spełnienie wymagań i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2008,  ISO  14001:2004, ISO  22000:2006.

 

Zatwierdził:
Łukasz Szmagliński
Prezes Zarządu